Site ve Apartman Yönetimi

05.05.2021 14:21

Yaşam alanınız ile ilgili hukuki tüm konularda danışmanlık hizmeti vermekle birlikte Hizmet Alımı Yönetimi ile ortak yaşam alanınızda ihtiyaç duyabileceğiniz tüm konularda en iyi hizmet sunmayı hedeflemekteyiz.

Zamanında uygulanan yöntemlerle şeffaf ve anlaşılabilir metotlarla tamamen sonuca odaklı çözümlerle yönetim hizmetini vermekteyiz.

Başta Kat Mülkiyeti Kanunu olmak üzere yürürlükteki tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklerin yöneticiye yüklediği görev ve sorumluluklar çerçevesinde Şirketimiz Apartman/Site Yönetim görevini bir sonraki genel kurula kadar sürdürmekteyiz.

Şirketimiz bu görev ve sorumluluklar çerçevesinde;

  • Gelir ve giderlerin işletme defterine düzenli olarak işlenmesi,
  • İşletme projesinin hazırlanması kat maliklerine sunulması,
  • İş planının yapılması,
  • Her bir daire için kat maliklerinin ve kiracılarının borç/alacak durumlarının takibi,
  • Aylık gelir, gider ve borçlu listelerinin her ay düzenli olarak hazırlanarak tüm kat maliklerine ve apartman sakinlerine ulaştırılması,
  • Kat malikleri ve denetim kuruluna belirlenen dönemlerde faaliyet raporunun sunulması,
  • Yıllık faaliyet raporunun yılsonunda genel kurula sunulması ve ibra'sı,
  • Personelinin tüm yasal işlemlerinin yapılması ve ücretlerinin ödenmesidir.

Sosyal Medyada Biz